KBP Karawanier – historia
Logo_karawanier

Karawanier.pl

Historia Karawaningowego Bractwa Podróżniczego „ KBP Karawanier” rozpoczęła się właściwie między rokiem 2010 a 2012. Wtedy to, w nieistniejącym już  klubie „Kompas”, grupa pełnych entuzjazmu ludzi, późniejszych założycieli Karawaniera, postanowiła wypromować ten klub w polskim „światku” karawaningowym. Ich energia i wzajemne zaufanie, skutkowało powstaniem fantastycznego miejsca grupującego przyjaciół i ludzi mogących na sobie polegać. Dzięki stworzeniu prężnego forum internetowego, klub pozyskał sponsorów i mógł poczynić poważne zakupy (np. sprzętu biwakowego na zloty). W/w klub w roku 2011 i 2012, zorganizował na zakończenie sezonu dwa bardzo udane zloty, przy czym ten drugi zlot okazał się organizacyjnym sukcesem na skalę ogólnopolską.
Był to niestety ostatni tak spektakularny sukces. Wśród klubowiczów doszło do nieporozumień na tle odmiennego pojmowania działalności statutowej oraz terytorialnego zakresu działania klubu.

Rozłam

Antagonizmy doprowadziły do rozłamu i w efekcie do odejścia z forum i klubu jego najaktywniejszy członków, którzy 2 grudnia 2012 r na spotkaniu założycielskim w Jankach k/Warszawy, stworzyli nowy projekt pod nazwą Karawaningowe Bractwo Podróżnicze KARAWANIER. I tak zaczyna się nowa historia. Dla tego projektu stworzono nowe piękne logo, które wraz z charakterystycznym, zielonym kolorem wyróżnia karawanierów i jest ich znakiem firmowym.

Dzięki inicjatywie i wytrwałości założycieli, w roku 2013 nowo powstałe klub oraz forum, stały się ważnym narzędziem służącym do planowania ciekawych podróży, spotkań i zlotów. Dzięki swojej otwartości, KBP „Karawanier” przyciągnął różne grupy karawaningowych entuzjastów np. członków Sekcji Łódzko-Mazowieckiej. Z gościnności „Karawaniera” skorzystali również karawaningowi katolicy, dla których utworzono specjalny konfesyjny dział.

Wiosna 2013

Wiosną 2013 roku nasi członkowie i sympatycy wzięli bardzo aktywny udział w organizacji „I Pielgrzymki Karawaningowej na Jasną Górę„, tworząc jej oprawę medialną i graficzną. Tam też karawanierzy po raz pierwszy wystąpili, jako zwarta i widoczna grupa.

Konsekwentna realizacja wyznaczonych celów, zaowocowała w roku 2013 szeregiem udanych przedsięwzięć:

  1. Jędrzejów wiosna 2013roku – załogi z naszego forum, pod patronatem lokalnych władz, zorganizowały „ I Zlot Flagowy KBP Karawanier – PONIDZIE 2013”. Atrakcyjny program, perfekcyjna organizacja, pozytywne relacje prasowe i telewizyjne powodują, że zlot okazuje się sukcesem.
  2. Święty Krzyż lipiec 2013 rok- pod patronatem KBP Karawanier zorganizowano „II Ogólnopolskie Rekolekcje Karawaningowe 2013
  3. Brynek jesień 2013 roku – entuzjaści karawaningu kończą sezon na zorganizowanym przez nas „Zakończeniu sezonu z Karawanierem 2013”. Atrakcyjny program zlotu oraz zwiedzanie tarnogórskich podziemi pokazało, że obrany przez nas kierunek rozwoju jest właściwy.
  4. Jędrzejów grudzień 2013 rok – spotkanie opłatkowe karawanierów w Opactwie Cystersów

Z końcem roku 2013 nasze przedsięwzięcie dotknął kryzys. Odeszła część założycieli, dla których projekt KBP Karawanier przestał mieć znaczenie. Forum przeżyło dzięki wiernym użytkownikom i kilku osobom pozostałym z wieloosobowego składu pierwszych założycieli.

2014 rok

Mimo przeciwności, w roku 2014 KBP Karawanier organizuje lub współorganizuje:

  1. II Zlot flagowy KBP Karawanier „Ponidzie-2014” w Jędrzejowie
  2. III Rekolekcje Karawaningowe Włodawa- Leśna Podlaska
  3. I Zlot Karawanierów Mazowieckich w Pomiechówku
  4. II Pielgrzymkę Karawaningową na Jasną Górę

Była to ostatnia pielgrzymka przez nas współorganizowana. Zostaliśmy wykluczeni, ale odczuwamy głęboką satysfakcję wiedząc, że pielgrzymi nadal noszą chusty zaprojektowane przez naszego grafika.

Aby usprawnić działalność statutową, w grudniu 2013 roku postanowiliśmy powołać organ posiadający osobowość prawną. Założone zostało Katolickie Stowarzyszenie Karawaningowe, które poprzez ścisłą unię personalną z KBP Karawanier, miało umożliwić podejmowanie działań, dla KBP niedostępnych lub niemożliwych.

Niestety, historia lubi się powtarzać. Nowo wybrany zarząd stowarzyszenia złamał wszystkie wcześniejsze ustalenia, niwecząc w ten sposób możliwość współdziałania obydwu podmiotów.

Podjęta przez stowarzyszenie jesienią 2014 roku, nieudana na szczęście, próba wrogiego przejęcia forum wywołała kryzys, dodatkowo pogłębiony nieetycznym zachowaniem części użytkowników związanych ze stowarzyszeniem. Regres ten o mało nie doprowadził do całkowitego zniszczenia Karawaniera i jego dorobku. Jednak i ten kryzys udało nam się przetrwać. Zostaliśmy nieźle poobijani, ale działamy dalej. W naszym przypadku powiedzenie, „co cię nie zabije, to cię wzmocni” sprawdza się bezwarunkowo.

Nie jesteśmy idealni, bo ideały nie istnieją, ale dlatego że żyjemy, historia pisze się dalej, przyciągamy nowych użytkowników, pasjonatów karawaningu. Życzymy, zatem naszym obecnym i przyszłym sympatykom, aby z przyjemnością korzystali z forum oraz ze wszystkich środków masowej komunikacji, którymi dysponujemy.

Opracował: mgr inż. Ireneusz Domagała