Opinie / komentarze

Opinie / komentarze Karawanierów do zaistniałych sytuacji lub wydarzeń. Swobodne przedstawienie poglądów na różne tematy związane z caravaningiem i carawaningowcami.
Bardzo często na forum internetowym nie mieszczą się dłuższe wypowiedzi i przemyślenia autorów. Przedstawiamy je zatem w tym dziale.  Ze względu na ich wartość merytoryczną uznaliśmy, że warto je wyeksponować na portalu.
Dobór komentarzy jest uznaniowy.  Decyduje administracja.
Należy pamiętać, że autorzy opinii/komentarzy prezentują jedynie własną ocenę na temat faktów czy rzeczy.
Aby wystawić komentarz uzupełniający do opinii wystawionej na tej stronie, musisz się zalogować na Forum KBP .
Miłej lektury.
(Komentarz rozpoczyna się od przedstawienia faktów, które zamierza się skomentować, a następnie zamieszczane są własne opinie na dany temat. W tego typu wypowiedziach można używać słów nacechowanych emocjonalnie, by poprzez nie wpływać na czytelnika. Komentarz powinien kończyć się podsumowaniem — wnioskiem autora, puentą lub pytaniem retorycznym skierowanym do odbiorcy. Za Wikipedia.)

Opinie

Opinie / Komentarze – KBP Karawanier

♦ Karawanier.pl – Projekt zakończony.

♦ Karawaning a ksiądz kapelan

♦ Karawaning a cenzura zarządu KSK”